Doortje Stellwagen Fotografie

Disclaimer

Algemeen

Om de optimale weergave te hebben dient u Internet Explorer 6+, Firefox 1+ of Opera 7+ te gebruiken vanaf een 800x400 resolutie. De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in mochten voorkomen, dan stel ik het op prijs als u dit wilt melden. Heeft u vragen of suggesties naar aanleiding van deze site, dan kunt u dit melden met behulp van het formulier onder contact.

Algemene Voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen van Doortje Stellwagen Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2005. De tekst van deze voorwaarden is als pdf bestand te lezen op www.fotografenfederatie.nl.
Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Doortje Stellwagen

E-mail: via het formulier onder contact of via info@doortjestellwagenfotografie.nl

Aansprakelijkheid

Doortje Stellwagen Fotografie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door Doortje Stellwagen Fotografie zelf op de site werd geplaatst, alsook voor eventuele informatie afkomstig van derden.
Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de Doortje Stellwagen Fotografie site geven geen recht op een financiële compensatie. Doortje Stellwagen Fotografie is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie. Doortje Stellwagen Fotografie biedt de website uitdrukkelijk aan "zoals ze is". Voor de technische realisatie ervan wordt beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken.
Doortje Stellwagen Fotografie kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.
Doortje Stellwagen Fotografie is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Doortje Stellwagen Fotografie oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Doortje Stellwagen Fotografie de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Doortje Stellwagen Fotografie en de eigenaars van deze sites.
De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. Doortje Stellwagen Fotografie behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen, ...) eigendom zijn en blijven van Doortje Stellwagen Fotografie.
Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Doortje Stellwagen Fotografie. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie van op de Doortje Stellwagen Fotografie site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser.

Linken

Linken naar en/of refereren aan "Doortje Stellwagen Fotografie punt nl" mag wel. Bij voorkeur met de URL www.doortjestellwagenfotografie.nl. Graag bij linken of refereren een email zenden naar info@doortjestellwagenfotografie.nl met de linkinformatie.